inflatie

Hoe werkt vastgoed als vermogensbescherming tegen inflatie?

Wat is inflatie?

Laten we voordat we beginnen voor de beantwoording van deze vraag kijken wat inflatie is volgens de Europese Centrale Bank (ECB):  “In een markteconomie kan de prijs van goederen en diensten altijd veranderen. Sommige prijzen stijgen, weer andere dalen. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren”

Rol van de ECB

Dat is leuk dat de ECB dit zegt, maar dit is niet het hele verhaal. De ECB is namelijk verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de EU: 

 • De ECB bepaalt tegen welke prijs geleend mag worden door landen en hiermee de economie aanjagen of vertragen door staatsobligaties op te kopen van EU landen met geld wat niet bestond. Ook wel bijdrukken van geld door de printer van de ECB genoemd. 
 • Sinds 2014 is de ECB de economie blijven aanjagen. Hier komt nog de coronacrisis bovenop waar enorme hoeveelheden geld gebruikt zijn om de economie op gang te houden. 
 • Huidige balans: 8.500.000.000.000
 • 10 x meer op balans dan in 1999

 Het resultaat is een enorme hoeveelheid extra euro’s die in omloop zijn gebracht die er voorheen niet waren waardoor de euro zelf minder waard wordt. We hebben het dus over de ontwaarding van geld. Dit zorgt ervoor dat er meer (steeds waardelozer wordende) euro’s nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goederen te kopen. Dit is het dalen van de koopkracht als gevolg van de ontwaarding van geld.

Inflatie maart 2022 9,7%!

Het inflatiecijfer, de consumentenprijsindex (CPI), meet de prijsontwikkeling van alle consumptieve bestedingen van Nederlandse consumenten. Het gaat daarbij om grote steekproeven van artikelen waarvan het CBS de prijzen waarneemt. Of de artikelen in die steekproeven representatief zijn laten we maar even in het midden. Het inflatiecijfer van de maand maart 2022 is 9,7% ten opzichte van vorig jaar maart!!! In de volgende grafiek is te zien wat dat verschil tussen een verwaarloosbare spaarrente en inflatie doet.

Nadelen van inflatie

 Als je spaargeld bezit en geen investeringen in bezit hebt en/of afhankelijk bent van inkomen uit arbeid en verder geen inkomsten bronnen hebt. Zal je de meeste nadelen van inflatie ondervinden en het meeste risico lopen. Spaarders zien namelijk hun vermogen verdampen en consumenten zien de prijzen duurder worden en hun koopkracht dalen. €100.000 in 2000 is bijvoorbeeld nu €66.221 waard!!!

Voordelen van inflatie

De mensen die profiteren van inflatie zijn:

 • Mensen die bezittingen hebben die omhoog gaan in waarde.
 • Mensen die beleggen in vastgoed, aandelen, edelmetalen, grondstoffen.
 • Mensen met schulden. Door ontwaarding van geld worden deze schulden ook minder waard. 
 • De overheid heeft ook baat bij een hogere inflatie omdat er door inflatie ook meer belasting binnen komt.

Hoe vermogen beschermen tegen inflatie?

Wat kan je nu doen om jouw vermogen te beschermen tegen inflatie? Zoals hierboven aangegeven, heb je als investeerder veel voordelen in een periode van inflatie. Met name de mensen die geïnvesteerd hebben in alles wat de overheid niet bij kan drukken hebben het grootste voordeel en ook nog de meest veilige manier om het vermogen te beschermen. Als je dit structureel blijft doen, blijft jouw vermogen ook in waarde stijgen. Bij vastgoedinvesteringen draait het in eerste instantie om de cashflow.

Vastgoed

Naast de andere investeringsmogelijkheden beperken we ons in dit blog voor nu alleen tot vastgoed. Vastgoed is een van de beste methodes om vermogen te beschermen:

 • De huurinkomsten zorgen voor een inkomstenbron naast je werk en zorgt dus voor spreiding! 
 • De huurinkomsten mogen elk jaar verhoogd worden!
 • Daarnaast is nederlands vastgoed in waarde vele malen harder gestegen dan de inflatie. Hierdoor blijf je letterlijk de inflatie voor!!

Hoe kan je beginnen met het beschermen van jouw vermogen door te investeren in vastgoed? 

Meerdere manieren zijn mogelijk om te beginnen met het beschermen van jouw vermogen:

 • Je kan vastgoed kopen voor verhuur en dat volledig financieren uit spaargeld.
 • Je kan een pand financieren met deels spaargeld en deels een hypotheek.
 • Je kan de overwaarde van je eigen woning (deels) gebruiken om een object aan te kopen voor verhuur. Lees daarover meer in het blog: “overwaarde opnemen en gebruiken voor opbouw vastgoedportefeuille”

Conclusie

Concluderend kunnen we zeggen dat niks doen eigenlijk geen optie is. Jouw vermogen wordt ‘opgegeten’ door de inflatie waardoor je hoe langer dat je wacht steeds minder zal kunnen investeren. Hierdoor kan je ook minder profiteren van waardestijgingen. Wil je nou starten met het investeren in vastgoed of wil je doorgroeien met jouw bestaande portefeuille, neem dan contact met ons op!

Scroll naar boven