PRIVACY STATEMENT VRIJHEID VASTGOED B.V.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en snappen dat uw gegevens en privacy een groot goed zijn. Daarom zullen we er ook zorgvuldig mee om gaan en willen we graag transparant zijn naar u over welke gegevens wij hebben en wat wij hiermee doen. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij dit doen en hoe lang wij deze bewaren,

met wie wij deze delen en wat uw rechten zijn. Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook ons Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in dit Privacy Statement zodat u precies weet waar u aan toe bent. Onderaan in dit Statement kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd.

Ons privacybeleid is uiteraard niet van toepassing op andere sites en platformen die wij weliswaar gebruiken maar waarvan wij geen eigenaar zijn, zoals Facebook, The Huddle etc. Zij hanteren hun eigen cookiebeleid en daarover hebben wij geen zeggenschap.

Vestiging Vrijheid Vastgoed B.V.
Vrijheid Vastgoed B.V. (hierna verder “Vrijheid Vastgoed”) is gevestigd aan de Huizermaatweg 19, Kantoor 19.1, 1273 NA te Huizen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken onder meer uw basisgegevens zoals uw naam, contactgegevens zoals adres en e-mailadres, IP-adres, betaalgegevens, gegevens over uw bezoek aan onze website, en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons voor een van onze diensten, door het invoeren van uw gegevens op een van onze websites of landingspagina’s, of op andere wijze door u aan ons verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen zoals social media.

Doeleinden waarvoor Vrijheid Vastgoed uw gegevens verwerkt
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
Voor het leveren van diensten aan u
Om indien u die aanvraagt een vrijblijvende offerte toe te sturen
Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang en relevant kan zijn, zoals bijvoorbeeld advertenties.
Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Om u van tijd tot tijd mails met tips en marktupdates te sturen indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt zich altijd afmelden voor onze mails.
Voor het voeren van telefoongesprekken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeengekomen diensten, voor facturering en betaling, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in onze opdracht werken en uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig behandeld worden. Vrijheid Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Grondslag voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG, zoals de door u verstrekte toestemming, het een wettelijke verplichting betreft, de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomst, dan wel dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten rectificeren, verwijderen of over te dragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken altijd weer intrekken. Bent u van mening dat wij niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons opnemen zodat wij in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen. Mocht u evengoed niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken gebruik van zowel functionele, analytische, alsmede van tracking of advertentie cookies op onze websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Contact
Vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met info@vrijheidvastgoed.nl.

Laatste update
Dit privacy statement is voor het laatst herzien op 13.05.2022

© 2023 Vrijheid Vastgoed | Privacyverklaring

Scroll naar boven